Efterskoler er også for elever med særlige behov

Der er rigtig mange gode grunde til at vælge et ophold på en efterskole. Man lærer som ungt mennesker at stå på egne ben, men er fortsat i trygge rammer, hvilket er et perfekt fundament til at udvikle sig fra barn til et ungt menneske. Et ophold på en efterskole handler om at tage ansvar og om at være en del af et fællesskab. Et fællesskab, som for manges vedkomne varer ved mange år ud i fremtiden. Men efterskoler er ikke nødvendigvis forbeholdt børn uden problemer i hverdagen. Der findes således efterskoler, der gør en ekstra indsats for elever med særlige behov som eksempelvis Sædding Efterskole i Vestjylland.

Efterskole for alle

Når man har et barn med særlige behov, sker det oftest, at man vælger en specialskole der udelukkende fokuserer på de udfordringer, som barnet oplever i hverdagen. Men det er ikke altid, at forældre ønsker at lade sit barn ”isolere” sig fra omverdenen og udelukkende færdes blandt andre børn med samme problemer. Derfor er der flere og flere, der vælger efterskoler som Sædding Efterskole, da barnet dermed både får en hverdag blandt ”almindelige” børn, samtidig med at der bliver taget hånd om barnets problemer. Optagelse af elever med særlige behov sker i tæt dialog mellem skole og forældre, da det er vigtigt at kende barnets baggrund og afstemme forventninger, så alle får en god oplevelse fra dag ét.

Hvilke særlige behov?

Har du et barn med særlige behov, som brænder efter at komme på efterskole, så er der stor sandsynlighed for at det kan lade sig gøre. Særlige behov er jo et vidt begreb, men på eksempelvis Sædding Efterskole er der et stort spænd mellem de vanskeligheder, som tidligere elever har haft. Det kunne eksempelvis være generelle indlæringsvanskeligheder – både på et generelt og et specifikt niveau. Det kunne også være ordblinde, der vil få ekstra hjælpe med læse eller skrivevanskeligheder. Derudover kan det også være børn med kognitive vanskeligheder såsom ADHD, autisme og asperger samt andre psykiske lidelser. Sidst men ikke mindst tager efterskole i udgangspunktet også imod børn med fysiske sygdomme som gigt, diabetes osv.

Særlige krav

Selvom efterskoler som Sædding Efterskole hylder mangfoldigheden og forsøger at gøre plads til alle, så er der visse krav, der skal opfyldes, for at et barn kan blive optaget. Det skyldes igen, at barnet skal have mest muligt udbytte af et år på efterskole. Lærere og ansatte er således ikke speciallærere, hvorfor det er et fundamentalt udgangspunkt, at barnet er velfungerende i hverdagen. Samtidig kræver det dokumentation for barnets særlige behov, før at man som skole kan tilbyde en ekstra indsats for det enkelte barn. Det kunne eksempelvis være dokumentation fra en skolepsykolog eller på et udredningsforløb.

Book et besøg

Et efterskoleophold er en stor beslutning for alle – især for elever med særlige behov. Det er derfor af afgørende betydning, at barnet og forældrene har den rette mavefornemmelse, inden man skriver sit barn op. Et besøg på skolen og efterfølgende samtaler det bedste grundlag at træffe en beslutning ud fra. Tag derfor kontakt til efterskolen og aflæg et visit, så alle parter får det perfekte år på efterskolen.